Garantieservice

Magazijn KROP biedt u een
ONBEPERKTE GARANTIETERMIJN
op al het gereedschap*

 

Voorwaarden:

Magazijn KROP dekt de schade niet
die ontstaan is door:

  • Onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzing
  • Stoten of vallen van het gereedschap
  • Onzorgvuldig transport van het gereedschap
  • Ondeskundige reparaties van de koper of derden
  • Normale slijtage
De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoedingen.
* houten stelen uitgezonderd