VEILIGHEID
Vuurwerk is niet gevaarlijk maar kan door u gevaarlijk gebruikt worden.
Volg daarom altijd onderstaande voorschriften nauwgezet op:
De constante kwaliteitscontrole (volgens ISO 2859 norm) waarborgt een grote veiligheid
van het vuurwerk: door een zeer zorgvuldig productieproces is het aantal ‘weigeraars’
en ‘blindgangers’ zoals we die kennen uit het gewone vuurwerk tot een absoluut
minimum beperkt.

Aan de veiligheid van de Diamond Collection is uiteraard de grootste zorg besteed.

Alle offciële Dealers van de Diamond-Collection en Magnificent Fireworks werken mee
aan de campagne Consument & Veiligheid.